Najczęstsze błędy przy montowaniu piłkochwytów

Niewątpliwym atutem piłkochwytów jest to, że stanowią doskonale zabezpieczenie różnego typu boisk czy hal sportowych, zwiększając tym samym komfort i bezpieczeństwo podejmowanych na nich aktywności ruchowych. Trzeba jednak podkreślić, że aby piłkochwyty spełniały swoje zadanie muszą być odpowiednio zamontowane. Warto więc dowiedzieć się jak prawidłowo zamontować piłkochwyty i jakie błędy są najczęściej popełniane przy ich montażu, aby ich unikać.

montaż piłkochwytów na boisku szkolnym

Najczęstsze błędy przy montowaniu piłkochwytów:

montaż piłkochwytów zbyt blisko ogrodzenia bądź bezpośrednio przy nim:

 •  sprawia, że piłka zamiast być wychwycona przez piłkochwyt zostanie przez niego odbita;
 •  może doprowadzić do zaczepienia siatki o ogrodzenie, a w dalszej kolejności do uszkodzenia systemu;
 •  stanowi także potencjalne zagrożenie dla użytkowników, którzy wpadając w piłkochwyt mogą uderzyć również w ogrodzenie;
 •  chcąc uniknąć tego błędu należy umieszczać piłkochwyty w odległości minimum metra od ogrodzenia, stosując do tego odpowiedni system słupów z wykorzystaniem określonych elementów mocujących;

brak zastrzałów wzmacniających słupy:

 •  zmniejsza stabilność całego systemu i może prowadzić do wywrócenia się słupków;
 •  należy wybierać piłkochwyty zaopatrzone w skośne zastrzały umieszczane w skrajnych segmentach – daje to możliwość odpowiedniego napięcia siatki i zwiększa stabilność systemu;

brak elementów mocujących siatkę do słupów:

 •  uniemożliwia właściwe napięcie siatki, skutkujące brakiem stabilności systemu i szybszym zużyciem siatki (ulega ona przetarciom w wyniku pracy na lince stalowej bądź hakach mocujących);
 •  znacznie ogranicza funkcje ochronne piłkochwytów;
 •  warto więc stosować specjalne elementy mocujące instalowane na słupach co około 30 cm;

niewłaściwe naprężenie siatki oraz linki stalowej:

 •  sprawia, że cały system nieprawidłowo funkcjonuje i nie spełnia swojego zadania;
 •  może doprowadzić do zawalenia się całej konstrukcji;
 •  należy więc zadbać o maksymalne naprężenie linki i siatki zgodnie z zaleceniami, co ograniczy możliwości jej odkształceń;

zbyt mały piłkochwyt:

 •  nie spełnia swojego zadania;
 •  nie będzie wychwytywał wszystkich piłek;
 •  zaleca się stosowanie piłkochwytów o szerokości minimum 18 m;

używanie sznurkowych siatek węzłowych:

 •  zmniejsza trwałość systemu, ponieważ siatki te są podatne na działania czynników atmosferycznych, a łączenie ich za pomocą węzłów może odkształcać oczka siatki;
 •  zaleca się stosowanie siatek bezwęzłowych;

montaż siatek luźno opuszczonych z wysięgników:

 •  powoduje nieprawidłowe działanie piłkochwytu – piłka w niego wpadająca  zabiera siatkę ze sobą, uderzając tym samym w ogrodzenie;
 •  stwarza ryzyko zerwania się zaczepów siatki, zawieszenia jej na ogrodzeniu czy też wplątania się w nią;
 •  lepszym rozwiązaniem są specjalne systemy montażowe, w których siatka mocowana jest wzdłuż wszystkich krawędzi, jak również na stykach ze słupami środkowymi;

nieprawidłowy (zbyt duży) rozstaw słupków w piłkochwycie:

 •  uniemożliwia właściwe naciągnięcie siatki;
 •  daje siatce dużą swobodę, co może skutkować wywróceniem się całego systemu;
 •  chcąc tego uniknąć należy montować słupy co 3-6 m, dostosowując ich rozstaw do rodzaju stosowanej siatki i specyfiki obiektu;

używanie metalowych siatek w piłkochwytach:

 •  zmniejsza właściwości amortyzujące systemu oraz jego trwałość;
 •  utrudnia wymianę siatki;
 •  może powodować pojawienie się ostrych krawędzi, niebezpiecznych dla użytkowników;
 •  zaleca się więc stosowanie siatek polipropylenowych.

Zobacz także: Siatki na piłkochwyty za bramki do piłki nożnej – jakie są najlepsze?